โปรแกรมทัวร์ Taiwan


 • ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ● ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ● แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ● พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ● บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ● Wi-Fi on Bus

 • ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ กินลมชมวิวกับเมืองท่า “สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย” แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย พิเศษ !!! เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus !!

 • Highlight
  ทะเลสาบสุริยัน จันทรา | วัดเหวินหวู่ | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | เย๋หลิ่ว | ตึกไทเป 101 | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • ล่องเรือยอร์ชชม ทะเลสาบสุริยัน จันทรา ● ชมหินรูปพระเศียรราชินี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ณ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ● แชะ ชิม ชิว สินค้าและอาหารพื้นเมือง ณ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อดีตแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงในอดีตของไต้หวัน ● ช้อปปิ้งตลาดดัง ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง ● พิเศษ !!! อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน ● บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด ● Wi-Fi on Bus

 • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101 พร้อมรับประทานอาหารบรรยากาศสุดหรูบนชั้น86 | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 • Highlight
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน | หมู่บ้านสายรุ้ง | เย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 • โดยสายการบินไทย(TG)
  บินไฟล์ทเช้า...กลับไฟล์ทค่ำ

  ไทเป-ผูหลี่-ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไหว้ขอพรพระถังซำจั๋ง
  วัดเหวินหวู่-ไทจง-ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-ซื่อหลินไน์ท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด
  หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานเย๋หลิ่ว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค-ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี
  ช้อปสินค้าแบรนด์ดังจุใจ ณ MITSUI OUTLET

  พิเศษ!! สุกี้สูตรไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
  สเต็กไต้หวันพร้อมสลัดบาร์

 • Highlight
  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | นั่งรถไฟโบราณอาลีซัน | ขอพรความรักวัดหลงซาน | ช็อปปิ้งซีเหมินติง | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก

 • Highlight
  ตึกไทเป101 | วัดหลงซาน |ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง | ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา | วัดพระถังซัมจั๋ง | อนุสรณ์เจียงไคเช็ค | ช้อปปิ้งซีหมินติง | ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต |ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
 

ตอนนี้ประเทศไต้หวัน หรือเมืองหลวงอย่าง ไทเป กำลังเป็นจุดมุ่งหมายใหม่ที่นักท่องเที่ยวปักหมุดต้องไปให้ได้ และด้วยตอนนี้รัฐบาลไต้หวันประกาศ Free Visa สำหรับนักท่องเที่ยวจากประเทศไทย และ บรูไน เป็นเวลา 30 วัน ยิ่งทำให้หลายคนอยากแบ็คแพคไปสัมผัสเมืองแห่งวัฒนธรรม ศิลปะ ธรรมชาติ และที่สำคัญ หนุ่มไทเปติดอันดับหนุ่มหล่อ หน้าตาดีอีกด้วย! 

นครไทเป เป็นเมืองหลวงของไต้หวัน และใหญ่ที่สุดบนเกาะไต้หวัน โดยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะ นอกจากนี้ไทเปยังถูกยกให้เป็นเมืองญี่ปุ่นขนาดย่อมด้วย เพราะสะอาด น่าอยู่ บ้านเมืองเป็นระเบียบ 

ไทเป มีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอยู่หลายที่ ทั้งวัดวาอารามอายุหลายร้อยปี พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติที่สมบูรณ์ รวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย และยิ่งได้ฟรีวีซ่า ยิ่งที่ทำให้ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจสำหรับคนชอบเดินทาง งั้นก่อนเดินทางก็ขอเก็บข้อมูลกันซะหน่อย เราเลยรวบรวม สถานที่ท่องเที่ยว ที่ไม่ควรพลาด มาฝากกัน 

1. National Palace Museum 

2. น้ำพุร้อนเป่ยโถว (Beitou)
3. The Beitou Branch of Taipei Public Library

4. ตึกไทเป 101 ( Taipei101 )

5. อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก (Chiang Khai Shek Memorial hall)

6. วัดหลงซาน (Lhongsan Temple)

7.  Maokong Gondola

8. เขาช้าง หรือเซี่ยงซัน (Xiangshan)

9. พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (National Taiwan Museum)

10. Yong Kang Street
11.  ตลาดกลางคืนซือหลิน (Shilin)
12. สวน 228 Peace
13. พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์ไทเป (Taipei Fine Arts Museum)
14. ย่านซีเหมินติง แหล่งช้อปปิ้งวัยรุ่น (Ximending & Red House)
15. วัดกวนตู้ (Guandu Temple)
16. ช็อปปิ้งที่วูเฟนปู (Wufenpu)
17. วัดซิงเทียน (Xingtian Temple)

18. Songshan Cultural and Creative Park

19. Huashan 1914 Creative Park

20. Si Si Nan Cun หมู่บ้านทหารโบราณ

 

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 530,417