โปรแกรมทัวร์ Cambodia  รับจัดกรุ๊ปทัวร์ไพรเวท เดินทางได้ทุกวันพร้อมหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง

เนื่องจาก ช่วงโควิด19 สายการบินงดบินต่างประเทศ ทางบริษัท จึงเปิดทำการ วัน จันทร์ -พุธ -ศุกร์   จนกว่า ทางรัฐฯ จะอนุญาต ให้ขายทัวร์ ต่างประเทศได้  บริษัทเปิดทำการเวลา 10.00-15.00 น. (หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

  • ทัวร์เมืองเสียมเรียบ, ปราสาทนครวัด, สักการะองค์เจก-องค์จอม, ช้อปตลาดปซาจ๊ะ, ปราสาทตาพรม, ปราสาทบันทายศรี, ไปเที่ยวชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขาพนมบาแคง, พนมกุเลนต้นกำเนิดแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์, ล่องเรือโตนเลสาบเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทัวร์กัมพูชาพร้อมพักโรงแรมระดับ4ดาวและรับประทานอาหารเต็มอิ่มทุกมื้อ

  • เที่ยวละลุ พาท่านชมแกรนด์แคนยอนเมืองไทยประติมากรรมธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ เขื่อนพระปรงที่ใหญ่ที่สุกในสระแก้ว เที่ยวชมปราสาทสด๊กก๊อกธม ปราสาทบันเตียชมาร์ แวะชม ชิม ช้อป ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าที่ใหญ่ที่สุด

  • ทัวร์กัมพูชา 4 วัน ได้พิ่มสถานที่ท่องเที่ยวเข้าไปหลายจุด เช่น จะพาท่านไปสักการะศาลเจ้าเจ็ก-เจ้าจอม เยี่ยมชมพระราชวังเจ้าสีหนุ ชมรูปพระวิษณุเทพแกะสลักนารายณ์บรรทมสินธุ แวะเที่ยวชมหมู่บ้านแกะสลักหินทราย ที่ขึ้นชื่อของกัมพูชา และเที่ยวชมปราสาทบันทายสรี ปราสาทตาพรหม พร้อมทัวร์กัมพูชาและพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืน

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 543,047