โปรแกรมทัวร์ Indonesia

 

มหาเจดีย์บุโรพุทโธ     1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก พระเจดีย์พุทธศาสนาที่ใหญ่ที่สุดสร้างจากหินภูเขาไฟ


วัดพราหมนันต์           มรดกโลก เป็นที่สิงสถิตของเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสามของศาสนาฮินดู

วังสุลต่าน                    พระราชวังอันสวยสดงดงามของกษัตริย์ องค์แรกจนกระทั่งองค์ปัจจุบัน

ภูเขาไฟคินตามานี       วิวทะเลสาบบาตู...งามปานภาพวาดของจิตกรผู้มีชื่อเสียง

านาห์ ล็อต                     จุดชมวิวที่งดงาม ในเวลาเย็นจะ ผืนทะเลที่ยิ่งใหญ่ตัดกับโขดหิน และคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าหชายฝั่ง

จัดกรุ๊ปส่วนตัว ติดต่อเจ้าหน้าที่  02-1589751-3/064-2824166/ 089-4824607/092-2517317/081-6893684

 

 

                                

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 540,695