โปรแกรมทัวร์ Myanmar  รับจัดกรุ๊ปเหมาเริ่มที่ 8ท่าน บินพร้อมหัวหน้าทัวร์คนไทยค่ะ

เนื่องจาก ช่วงโควิด19 สายการบินงดบินต่างประเทศ ทางบริษัท จึงเปิดทำการ วัน จันทร์ -พุธ -ศุกร์   จนกว่า ทางรัฐฯ จะอนุญาต ให้ขายทัวร์ ต่างประเทศได้  บริษัทเปิดทำการเวลา 10.00-15.00 น. (หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

  • มัณฑะเลย์เป็นอดีตเมืองหลวง และเมืองใหญ่อันดับที่สองของพม่ารองจากนครย่างกุ้ง ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำอิรวดี ห่างจากย่างกุ้งไปทางทิศเหนือ 716 กิโลเมตร
    มัณฑะเลย์เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าทางตอนเหนือของพม่า และถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากย่างกุ้ง

  • ลูกค้าจัดกรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดวันที่เดินทางเองได้
    กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

  • นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง ซึ่งเพิ่งเริ่มขุดค้น และบูรณปฏิสังขรณ์ เมื่อปี 2533 จากซากปรักหักพังที่ยัง หลงเหลืออยู่ทำให้สันนิษฐานได้ว่าโบราณ สถานแห่งนี้เป็นพระราชวังของพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ปัจจุบันการ ขุดค้นยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ แต่ก็พอจะมองเห็นได้ว่าบริเวณของพระราชวังแห่งนี้กว้างใหญ่เพียงใด นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว ซึ่งเป็นพระนอนที่งดงามที่สุดของเมืองหงสาวดี

  • ทัวร์พม่า เดินทางสู่เชียงตุงระยะทางโดยประมาณ170 กม.โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์บริเวณสองข้างทาง ซึ่งยังคงความเป็นธรรมชาติ น่าชมทีเดียว

  • สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมืองเชียงตุง เมืองลา เมืองแห่งสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตูเมือง เมืองเชียงตุง และอดีตลาสเวกัสจีนตอนใต้ "เมืองลา" แม่สาย-ท่าขี้เหล็ก-เชียงตุง-เมืองลา

  • เที่ยวชมบรรยากาศเก่าแกาที่เมืองหงสาวดี กราบนมัสการเจดีย์ไจ้ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระธาตุมุเตา เทพทันใจและพระมหาเจดีย์ชเวดากอง จากนั้นเที่ยวชมพระราชวังบุเรงนอง วัดพระหินอ่อน และปางช้างเผือก

 

สักการะ 3 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์

3 วัน 2 คืน   โดยสายการบินนกแอร์ (DD)

เมนูเลิศรส !! กุ้งแม่น้ำ + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งมังกร

ราคารวม ค่าวีซ่า และรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

จัดกรุ๊ปส่วนตัวติดต่อเจ้าหน้าที่ เริ่มที่ 8ท่าน 

คำไหว้พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันทามิ อุตตมะ ชมพู วระฐาเน สิงกุตตะเร มะโนลัมเม สัตตัง สะรัตนะ ปฐมัง กกุสันธัง

สุวรรณะ ตันตัง ธาตุโย ธัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะ การะนัง ธาตุโย  ธัสสะติ ตติยัง

กัสสปัง พุทธจีวะรัง ธาตุโย ธัสสะติ จตุกัง โคตะมัง อัตถะเกศา ธาตุโย ธัสสะ  ติ อหัง วันทามิ

ตุระโต อหัง วันทามิ ธาตุโย อหัง วันทามิ สัพพะทา อหัง วันทามิ สิระสา

*** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสำเร็จ ***

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 543,047