โปรแกรมทัวร์ Buthan รับจักกรุ๊ปเหมาเที่ยวภูฏาน โทรฯ 02-1589751-3

เนื่องจาก ช่วงโควิด19 สายการบินงดบินต่างประเทศ ทางบริษัท จึงเปิดทำการ วัน จันทร์ -พุธ -ศุกร์   จนกว่า ทางรัฐฯ จะอนุญาต ให้ขายทัวร์ ต่างประเทศได้  บริษัทเปิดทำการเวลา 10.00-15.00 น. (หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

  • ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 5 วัน 4 คืน
    “หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลนด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ แลเขียวขจีไปด้วยยอดไม้แรกผลิเบ่งบาน ยาวนานสู่กาลร่วงโรยของฤดูใบไม้ร่วง ดูมีสีสันฉูดฉาดแปลกตา ภูฏาน ดินแดนที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นอู่อารยธรรมของโลก ด้วยภูมิประเทศที่เป็นเอกลักษณ์งดงามเฉพาะตัว สืบสานอารยธรรมรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมอย่างเรียบง่าย ตามหลักความเชื่อของทางพุทธศาสนา เป็นประเทศที่ไม่สนใจเรื่องผลิตผลมวลรวมภายในประเทศ แต่จะให้ความสนใจ ความสุขมวลรวมภายในประเทศมากกว่า
    ดังคำขวัญของประเทศที่เกริ่นนำไว้ว่า “หนึ่งชาติ หนึ่งประชาชน” นั่นเอง

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 543,047