โปรแกรมทัวร์ Hokkaido  รับจัดกรุ๊ปเหมาเที่ยวฮอกไกโด เริ่มที่ 15 ท่านบินพร้อมไกร์ดของเราค่ะ

เนื่องจาก ช่วงโควิด19 สายการบินงดบินต่างประเทศ ทางบริษัท จึงเปิดทำการ วัน จันทร์ -พุธ -ศุกร์   จนกว่า ทางรัฐฯ จะอนุญาต ให้ขายทัวร์ ต่างประเทศได้  บริษัทเปิดทำการเวลา 10.00-15.00 น. (หยุดวันเสาร์ -อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 543,049