ดรีมโกรว์ทัวร์ จำกัด DREAMGROW TOUR CO.,LTD TEL: 021589751-3  FAX:02-1589754

 

บริษัท ดรีมโกรว์ทัวร์ จำกัด


318/77 เมอริทเพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10

แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

  Tel : 02-158-9751-3
  Hotline : 064-282-4166, 092-251-7317, 089-482-4607 IDE LINE , 081-689-3684,
088-227-7694, 065-092-3293, 092-2517317

  Fax : 02-158-9754

 

    

บริษัท ดรีมโกรว์ทัวร์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554
โดยทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท เป็นบริษัททำการท่องเที่ยว อินบาวน์ และเอ้าท์บาวด์
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร บจก. 0-1055-54077-61-6
ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว TAT 11/08549
สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA NO.03279
สมาคมบริการท่องเที่ยว TTAA 1462

Visitors: 530,408