บริษัทดรีมโกรว์ทัวร์ จำกัด โทรฯ 02-1589751-3


บริษัทดรีมโกรว์ทัวร์ จำกัด

ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดเมื่อวันที่15 มิถุนายน พ.ศ.2554  

โดยทุนจดทะเบียน 4ล้านบาท  เป็นบริษัททำการท่องเที่ยว อินบาวน์ และเอ้าท์บาวด์

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร  บจก.0-1055-54077-61-6

ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว TAT  11/08549

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ATTA NO.03279

สมาคมบริการท่องเที่ยว TTAA 1462

 

      

  ปัจจุบัน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 318/77  หมู่บ้าน เมอริทเพลส ซอย จันทราสุข 

  ลาดพร้าว 87แยก10 แขวง เจ้าคุณสิงห์ เขต วังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร 

  (10310 )

  โทรฯ 02-1589751-3 / 064-2824166 /089-4824607 /065-0923293 /088-2277694 

  e-mail : thai@dreamgrowtour.com  / sirinun@dreamgrowtour.com 

  https://www.facebook.com/DREMGROW

 

Visitors: 540,696